Music – Star of the Month (October)

STAR OF THE MONTH

 • PREP A - VIHAAN AMAR SHAH
 • PREP B - MANASA NAIR
 • STD 1A – NEHA TERESA FRANCIS
 • STD 1D – SOHAN CHAKRAVARTHY TALLA
 • STD 2A – GANESH SRIPADA
 • STD 2C – AUSHIMA BAGCHI
 • STD 3B – SRISHTI ANOOP SHIROLE
 • STD 3B – KANUKOLANU ANOOP CHANDRA
 • STD 4B – PRATEETI SARAN
 • STD 4A – ADITYA RAVALNATH KAMATH
 • STD 5A – NAKSHATRA NAMBIAR
 • STD 5C – ANISSHVER. A
 • STD 6B – DEEPTHI NARAYANAN
 • STD 6B – RAHUL ARUN
 • STD 7A – SCIYA VIJ
 • STD 7B – RAKSHIT KUMAR DIXIT
 • STD 8- KAVYA SURESH
 • STD 8 – RYAN CHAMPAKARA